English Polski Russian

LST Polska - your partner for fruitful business!

LST-Polska Sp. z o.o.

Company LST-Polska Sp. z o.o. is a producer and distributor of deep frozen berry fruits (IQF). Our annual production volume exceeds 19 000 tones. Our speciality is frozen raspberry. This season we produced over 9000 tons of this product. We are on the market since 2002. During this period we have gained many reliable Clients. We are glad that their number is constantly increasing. Over 95 % of our products are exported to Western Europe, Scandinavia and Russia. Last year we also developed overseas markets such as USA, Canada, Japan, Thailand and Israel.  Our goods are widely appreciated because of their excellent quality. Factory works on the basis of British Retail Consortium system. We have also a certificate of  ecological production, Kosher certificate as well as FDA which enables us to export our goods to USA.

We are open for new projects – apart from standard products, each season we implement the  new ones, which meet the specific requirements of our Clients.

You are welcome to check our offer of  products and services.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu "Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do przetwórstwa oraz magazynowania owoców w zakładzie LST-POLSKA Sp. z o.o."

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 - 2020 Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.